Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Ordspråksboken 19:17

Om oss

Vi bedriver fadder och biståndsverksamhet. Syftet är att hjälpa barn och unga som växer upp i fattigdom att få utbildning och förbättra sina möjligheter att ta sig ur fattigdomen och påverka sin egen situation med de verktyg och kunskap de får.

Mitt Fadderbarn är verksamma i 8 olika länder genom 11 olika projetk.

Stiftelsen bildades den 30 september 2014 för att fortsätta med den nerlagda stiftelsen Barnmission i U-lands arbete vars arbete började på 60-talet med en vision om att hjälpa de föräldralösa barnen i Argentina, för att börja med, men som sedan expanderades till många andra länder.
Läs mer

Verksamhet


Stadgar

Årsberättelse 2021

Årsredovisning 2021

Årsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

  
Årsberättelse 2019

Årsredovisning 2019
   

Årsberättelse 2018


Årsredovisning 2018

Klicka här för äldre årsredovining och berättelse

Integritetspolicy