Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Ordspråksboken 19:17

Om oss

Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn bildades den 30 september 2014. Men allt började för många år sedan.

I början av april månad, år 1960, en danska/svensk missionärspar Gunnar och Inger Axell med deras 4 barn an
kom till ön Apipé Grande i Argentina. De hade en stor dröm och det var att ge föräldralösa och utsatta barn ett hem med kärlek och omsorg. I början var det mycket enkelt och primitivt, men det byggdes ett par hus med halmtak för barnen och medarbetarna med deras familjer bodde i ett gammalt trähus som fanns på plats. Snabbt började de odla olika typer av grönsaker och frukter, köpte några djur så att de kunde bli självförsörjande. Läs mer

Verksamhet

 
Årsberättelse 2019

  
Årsredovisning 2019


 
Årsberättelse 2018
 
Årsredovisning 2018


 
Årsberättelse 2017
 
Årsredovisning 2017


 
Årsberättelse 2016
 
Årsredovisning 2016


Stadgar

Stöd oss!

Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn får sina gåvor från privatpersoner, faddrar, kyrkor och företag. Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn har åtagit sig att delvis stödja eller ha hela ansvaret för flera olika projekt som beskrivs under "PROJEKT I OLIKA LÄNDER" eller under "VILKA FÅR HJÄLP IDAG". Där kan man också få information om hur de olika barnverksamheterna fungerar och hur pengarna distribueras.

Det finns flera sätt att hjälpa barnen:
 
*Bli fadder till ett eller flera barn
*Bli fadder till en verksamhet/ett projekt
*Tillfälliga gåvor
*Högtidsgåva
*Minnesgåva
*Testamente
Läs mer