Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Ordspråksboken 19:17

Varför ska jag bli fadder?

Det finns många nödlidande barn, som lever i extrem fattigdom och som utan hjälp kommer de inte att kunna få ett värdigt liv och ur fattigdomen. Därför behöver vi faddrar som vill ge dessa barn en hand och följa dem en bit på vägen i deras liv. Många människor har funnit en verklig mening i livet, sedan de blivit faddrar åt ett behövande barn. 

Frågor om Fadderskap

Här svara vi de vanligaste frågor. Men om du inte hittar svaret på just din fråga så får du gärna kontakta oss.Frågor och Svar

Tack...Din hjälp har fått mig att kunna prata.

Marcelo kan äntligen prata utan att bli mobbad. Han föddes med kort tungband vilket påverkade hans tal.Läs mer