BLI FADDER TILL ETT ELLER FLERA BARN

Att blil fadder innebär att du ger ett fast understöd på 180 kr/månad till barn och pengarna går till att det en del av de kostnaderna för att tillgodoses barnets behov som utbildning, mat, medicin och tillgång till hälsovård. Genom brev och årsrapporter kan du se att ditt stöd når fram och gör skillnad – både för ditt fadderbarn. Du har också möjlighet att brevväxla med ditt barn och få löpande uppdateringar. Klicka här för att bli fadder idag


BLI FADDER TILL ETT PROJEKT/MISSION/VERKSAMHET

Då stödjer duett projekt/verksmanhet/mission. Arbetet följer du löpande under året genom bl a nyhetsbrev och direkt kontakt via brev och mejl. Allt vårt arbete handlar om att verka för långsiktig hållbar förändring genom hjälp till självhjälp. Att ge barn chans att gå i skolan, slippa utsättas för våld och sexuella övergrepp och kunna växa upp till starka fria individer som kan påverka sina och andras liv på ett positiv sätt Klicka här för att bli fadder idag. Skriv din önskemål om vilket projekt/mission/verksamhet du vill bli fadder till.


HÖGTIDSGÅVA

Hylla nära och kära med en gratulationsgåva som räddar liv  genom att ge en gåva till Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn. Vi skickar ett gratulationskort med er personliga hälsning. Gåvosumman anges inte på kortet i vanligt fall om man inte själv ber om det.

Gåvan sätter du in på Plusgirokonto 900476-3 eller Bankgirokonto 900-4763 och mejlar/ringer till oss informationen vi behöver, som finns lite längre ner. Du använder ett vanligt inbetalningskort från banken eller det går att beställa från oss genom att mejla, skriva brev eller ringa till oss. Om du skickar via internet finns det oftast inte plats att skriva all information men då kan du skicka oss ett mejl till mittfadderbarn@hotmail.com eller ring oss på 0392-10466. Det tar ca. 3 bankdagar innan uppgifterna är oss till handa.

Så fort gåvorna är oss tillhanda administreras de och skickas med A-post samma dag eller lagom till det datum då du vill att den ska komma fram. Så var gärna ute i god tid!

  1. Namn på den person du önskar gratulera:
  2. Namn och adress dit gratulationskortet ska skickas:
  3. Vem eller vilka som hälsar:
  4. Personlig hälsning om så önskas:

Mejla informationen till mittfadderbarn@hotmail.com eller ring/smsa till 0392-10466.

MINNESGÅVA
Istället för en krans eller blommor så kan du h
edra minnet av en anhörig med en minnesgåva så ger du hopp om en framtid till barn i nöd. Vi skickar då ett gåvokort med er personliga hälsning. Gåvosumman anges inte på kortet om man inte själv ber om det.

Gåvan sätter du in på Plusgirokonto 900476-3 eller Bankgirokonto 900-4763 och mejlar/ringer till oss informationen vi behöver, som finns lite längre ner. Du använder ett vanligt inbetalningskort från banken eller det går att beställa från oss genom att mejla, skriva brev eller ringa till oss. Om du skickar via internet finns det oftast inte plats att skriva all information men då kan du skicka oss ett mejl till mittfadderbarn@hotmail.com eller ring oss på 0392-10466. Det tar ca. 3 bankdagar innan uppgifterna är oss till handa.

Så fort gåvorna är oss tillhanda administreras de och skickas med A-post samma dag eller lagom till det datum då du vill att den ska komma fram. Så var gärna ute i god tid!

  1. Namn på den person du vill hedra:
  2. Namn och adress dit gåvokortet ska skickas:
  3. Vem eller vilka som hälsar:
  4. Personlig hälsning om så önskas:

Mejla informationen till mittfadderbarn@hotmail.com eller ring/smsa till 0392-10466.

TESTAMENTSGÅVA OCH ARV

Genom att testamentera till Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn är du med och gör en insats för de barnen som behöver mest. Men din gåva ändrar du livsvillkoren för många barn. Om du har frågor eller vill ha mer information är Du välkommen att kontakta oss på telefon 0392-10466 eller genom Kontakta oss med din fråga eller mejla till mittfadderbarn@hotmail.com


TILLFÄLLIGA KÄRLEKSGÅVOR

Alla gåvor är mycket välkomna, stora eller små. Din gåva kommer att användas på bästa sätt för att ge de barnen som fötts under helt andra omständigheter än här i Sverige, den tryggheten över att få mat för dagen och möjligheten att gå i skolan. Din gåva ger dessa barn en stor chans till en ljusare framtid.