Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Ordspråksboken 19:17

 

KLICKA PÅ LÄNDERNA FÖR ATT FÅ INFORMATION OM DE OLIKA PROJEKT VI STÖDJER.

SALTA Argentina Tus Amigos

  Argentina orthogonal Flag of Argentina

Arbetet utförs genom föreningen Tus Amigos, där kontakten är missionärsparet Anita och Göran Jansson. Tus Amigos verkar i och kring staden Salta i norra Argentina.Tus Amigos uppgift är att på olika sätt förmedla hjälp och stöd bland de fattigaste i regionen Salta. Detta arbete involverar social, ekonomisk och praktisk hjälp samt att förmedla evangeliet om Jesus Kristus. Under 2008 har missionären Göran Jansson gjort resor till Bolivia för att undersöka hur situationen är där och om det går att bredda hjälpverksamheten.

Fadderavgiften går till det enskilda barnets behov så som skolmaterial, matvaror, kläder och medicin vid behov.

Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

 

OBS: just nu har vi inte möjligheterna att förmedla fadderhjälp till barnen i Salta, men hoppas att kunna lösa det snart.

TARIJA Bolivia Mission Byren

  Bolivia (orthographic projection) Flag of Bolivia

Rose-marie Byrén ansvarar för det sociala hjälparbetet i Tarija. Hon är gift med Hans Byrén som i sin tur är son till de avlidna missionärer Erik och Nancy Byrén.

Bolivia är ju ett ganska glesbebyggt land, där merparten av befolkningen bor på landet, och fattigdomen är större på landsbygden där många människor har inte råd att låta barnen komma till skolan. (mer information kommer snart)

Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

VILLAMONTES Bolivia Skolinternat

  Bolivia (orthographic projection) Flag of Bolivia    

Lite om ’weenhayekfolket: ’Weenhayek är ett indianfolk som bebor det sydvästra strandområdet av floden Pilcomayo i Bolivia och som idag består av omkring 5 000 personer. De livnär sig än idag i stor utsträckning som fiskare, jägare och samlare av det naturen har att ge: av fisken i floden, villebråd, honung och vilda frukter i Chacos torrskog. Den växande befolkningen och konkurrensen om naturtillgångarna gör det allt svårare för "weenhayekfolket" att överleva. Tillgången på fisk i floden har blivit allt mera osäker på senare år bl.a. på grund av stora bevattningsprojekt nedströms, där Paraguays och Argentinas avledning av vatten för jordbruk sänkt vattennivån i så hög grad att fisken under vandringstiden har svårt att ta sig uppströms mot lekvattnen i de bolivianska bergsområdena.


Boskapsfarmare utnyttjar skogen allt mera som betesmarker för sin boskap, vilket gör att konfliktsituationer, där indianerna får stryka på foten, ofta uppstår. En viktig binäring är hantverk, framför allttillverkning av axelväskor m.m. av fibrerna från en art av bromeliaplantan och i mindre utsträckning arbeten i trä. Folket lever i stor utsträckning utan fasta inkomster i form av pengar, vilket gör att deras möjligheter till utveckling är begränsade. Under några få dagar under fiskeperioden maj-september kan tillgången fisk dock fortfarande vara god! Kvinnan till höger tillverkar den här färggranna väskan (llica) av bomullsgarn.

Svenska missionärer har under flera årtionden arbetat bland ’weenhayekfolket, stöttat dem i deras kamp för mänskliga rättigheter i det bolivianska samhället, gjort insatser fär bättre hälso- och sjukvård, utarbetat ett skriftspråk och inte minst gjort stora insatser för att bygga upp ett fungerande skolsystem med grund i ’weenhayeks eget språk och kultur. Det finns idag ett 25-tal skolor ute i byarna i territoriet. Av dessa är tre - Villamontes, Capirendita och Crevaux -  kompletta grundskolor. I Villa Montes och Capirendita finns också gymnasieundervisning sedan några år. Omkring 1 400 barn och ungdomar finns inskrivna i de olika skolorna. De flesta byskolorna erbjuder bara undervisning till tredje eller i bästa fall upp till femte klass i grundskolan. De elever som vill fullfölja grundskolan måste ta sig till någon av de tre centralskolorna och studera där. Då behövs någonstans att bo för eleverna. Av den anledningen finns ett skolinternat i byn Crevaux, belägen drygt 10 mil från staden Villa Montes nere i Chacoskogen, några mil från gränsen till Argentina. Dessutom finns ett skolinternat i Villa Montes, som i huvudsak tar emot elever som vill studera på gymnasiet vid ’weenhayekskolan där.


År 2008 tog den lokala stiftelsen Fi’wen över det administrativa ansvaret för de verksamheter som missionen tidigare drivit, inklusive skolinternaten. Stiftelsen leds av makarna Berio och Inés Sanchez. ’Weenhayekfolket inser alltmer hur viktigt det är att deras ungdomar skaffar sig en god skolutbildning för att kunna vara en del av det bolivianska samhället, samtidigt som de vill slå vakt om sin särart som ursprungsfolk med sin rika och speciella kultur. Detta innebär att behovet av stöd till skolorna och skolinternaten ökar i rask takt.

Som tidigare nämnts saknar familjerna nödvändiga ekonomiska resurser för att täcka kostnaderna för barnens vistelse på skolinternaten och för skolgången. Mycket begränsade bidrag kommer från de lokala myndigheterna, varför driften av skolinternaten måste täckas med bidrag från Sverige.


Vi söker faddrar som vill vara med och ge barn och ungdomar från "weenhayekfolket en hjälpande han till en skolunderbyggnad som leder till en yrkesutbildning och med den ett hopp om en bättre framtid för detta tidigare så marginaliserade folk.

 

Vi behöver din hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

 

 

PORTO XAVIER Brasilien Barncenter Gunnar Axell

  Brazil (orthographic projection) Flag of Brazil  

Barncentret Gunnar Axell är beläget i staden Porto Xaviers utkant, i sydöstra Brasilien, alldeles vid Uruguayfloden. På andra sidan floden ligger Argentina. Det var missionären Gunnar Axell som år 1980 byggde upp barnhemmet. Gunnar hade tidigare byggt upp barnverksamhet på Ön Apipé Grande i Argentina, som han drivit i många år. Vid ett kraftverksbygge i floden beordrade myndigheterna honom dock att flytta verksamheten, då stora delar av ön skulle läggas under vatten. Han byggde då med SIDA:s hjälp ett barnhem på fastlandet i Argentina, som hans ena son och sonhustru senare tog över ansvaret för.

Under en resa i Brasilien såg Gunnar den sociala nöden i trakterna runt i Porto Xavier. När myndigheterna frågade om han kunde hjälpa dem kunde han inte säga nej utan startade uppbyggnaden av barnhemmet. Nu finns det på området barnhemhemsbyggnad, skola, daghem, bageri, tvättstuga, bostadshus, uthus för djuren, badbassäng för barnen, bollplan m.m. SIDA har med Barnmission i U-land byggt upp det mesta. Bageriet har under visa perioder även kunnat sälja bröd till invånarna i staden.

År 1994 gick Gunnar Axell bort. Ansvaret för den dagliga verksamheten på barnhemmet innehas nu av Valter och Marisa, som gick bredvid missionären Gunnar Axell i många år och lärde sig arbetet från grunden. De är infödda och talar portugisiska, och därför har Gunnars ena barnbarn, Tirsa Axell, hand om fadderkontakterna med Sverige. Tirsa bor i Paraguay men reser till barncentret Gunnar Axell flera gånger per år. Valter och Marisa driver barncentret och fadderhjälpen i de fattiga omgivningarna.

 

 

Barncentret har en mycket viktig funktion för barnen i Porto Xavier. På barncentret får barnen mat men också yrkesutbildning så att de kan försörja sig själva när de blir vuxna och inte blir beroende av löksäsongen, som det flesta familjer i Porto Xavier är idag.

 

Fadderavgiften går till att kunna bedriva barnhemmet. Barnen får också hjälp med sina enskilda behov i form av kläder, skolmaterial osv. Barnen kommer till barncentret dagligen, och minst två gånger per år så hälsar Tirsa eller Marisa på barnen i deras hem. Varje fadder har ett eller flera barn. Minst en gång per år skickar vi information om och bilder på barnet som man är fadder till, så att man kan följa barnets utveckling. Skickar man extra gåvor, brev, bilder osv. så går det direkt till barnet eller till något annat som du vill.

 

Vi behöver din hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

SAN PEDRO DE SULA Honduras Mission Romero

  LocationHonduras

Det är missionärerna May och Esteban Romero som arbetar i staden San Pedro de Sula med omgivningar i Honduras. Fattigdomen i Honduras är stor och de flesta bor i mycket dåliga "skjul" och sover på rena jordgolvet, vilket kan vara ganska fuktigt vissa tider på året. Familjen Romero vill tillsammans med Mitt Fadderbarn göra vad man kan, för att förbättra för de fattiga familjerna. Man hoppas att kunna nå även de vuxna genom barnen, då de ser att hela familjens villkor förbättras genom fadderhjälpen. De vuxna kan vara mycket skeptiska och misstänksamma mot nyheter, då många dessutom är analfabeter. Många fattiga har inte ens råd att skaffa bruna bönor, som annars är landets "nationalrätt". Barnens magar blir uppsvällda av parasiter och undernäring. Hela byar har det på detta sätt och helst skulle missionärerna vilja hjälpa alla, men det är omöjligt.

Fadderavgiften går till att tillgodose barnets olika behov, beroende vad barnet behöver och så försöker man hjälpa familjen så bra det går.

Vi behöver din hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

ALLURU Indien Moses Memorial Children Home

  India (orthographic projection) Flag of India  

Staden Alluru ligger i södra Indien i delstaten Andra Pradesh. Personen som ansvarar för fadderhjälpen på plats heter Mr Mori Ranjith. Han brinner för att göra något för de fattiga och utslagna barnen och ungdomarna i samhället. Mori visste redan tidigt vad han ville, då han redan från barnsben följde med sin far, som är pastor och som under 35 år har arbetat bland fattiga människorna på landsbygden i Andra Pradesh. Farfadern Moses var pastor i 50 år och arbetade på samma sätt. Genom den tidiga kontakten med de fattiga och föräldralösa barnen såg Mori att de inte hade en chans i livet utan hjälp. De allra flesta människorna i detta område arbetar som dagavlönade arbetare - om de har något arbete alls - och de är mycket lågavlönade. De flesta är också analfabeter och lägger en stor del av det lilla de tjänar på alkohol, så familjerna är i dålig kondition, och barnen får inte tillräckligt mycket beskydd, mat eller skolgång. Många barn förlorar sina föräldrar redan när de är små, och dessa barn hamnar oftast på gatan och lever ett liv som kriminella eller som småtjuvar eller tiggare. Det är de hjälpbehövande barnen i första hand man vill ta hand om. Man vill ge dem en varm, trygg atmosfär samt näringsrik mat, kläder och utbildning.

 

Barnmission i U-land har bekostat bygget av barnhemmet som Mori driver, Moses Memorial Children Home, där det idag finns ca 100 barn. Man hoppas kunna ta in flera barn med hjälp av Mitt Fadderbarns fadderhjälp, då behoven är enormt stora. Mori arbetar också i stadens slumområden.

Fadderavgiften går till att kunna bedriva barnhemmet, men varje fadder tilldelas ett barn att följa, och barnet får också information om det. Skickar man extra gåvor, brev, bilder, o.s.v. så går det direkt till barnet eller till det man önskar. Minst en gång per år skickar vi information och bilder på barnet som man är fadder till, så att man kan följa barnets utveckling.  

Vi behöver din hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

BAPULAPADU Indien STEN Home

  India (orthographic projection) Flag of India  

STEN Home finns i staden Bapulapadu i södra Indien i delstaten Andra Pradesh. STEN står för "Service to Every Needy" och startades med hjälp av Barnmission i U-land för många år sedan. Personen som ansvarar för det sociala arbetet heter Mr Tori Nethala och är bror till Moris som driver barnhemmet Moses Memorial Children Home i Gudivada. Tori känner mycket för de fattiga i Indien och brinner för har att göra något för dem. Tori led när han såg att många barn gick hungriga och med nästan inga kläder på kroppen, och kläderna de hade på sig var trasiga och smutsiga. Barnen gick inte i skolan och var sjuka av olika typer av parasiter och i olika sjukdomar.

 

STEN Home drivs med hjälp av faddrar från Sverige. Varje fadder har ett eller flera barn som de sponsrar med en summa pengar, som i vanliga fall är 200kronor. Bidraget betyder oerhört mycket för dessa barn och för deras framtid. Många av barnen på STEN Home har varit barnarbetare och har lidit mycket. På STEN Home får dessa barn en trygg plats att vara på. De kan gå i skolan, äta sig mäta, få vara barn, leka som barn och de lära sig att bli självständiga så att de kan ha ett bra liv och klara sig själva när de blir vuxna.

 

Fadderavgiften går till att kunna bedriva barnhemmet och för att hjälpa det enskilda barnet. Varje fadder tilldelas ett barn att följa. Skickar man extra gåvor, brev, bilder, o.s.v. så går de direkt till barnet eller till det du önskar. Minst en gång per år skickar vi information och bilder på barnet som man är fadder till, så att man kan följa barnets utveckling.

 

 

Vi behöver din hjälp! Barnen i Indien behöver hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

Sonada Indien Tibetansk elevhem

  India (orthographic projection) Flag of India  

 

Elevhemmet i Sonada byggdes under åren med hjälp från olika privatpersoner och organisationer, bland annat Barnmission i U-land. Idag ger elevhemmet plats åt 150 barn från 3 års ålder till de blir klara med 10 klass och då är de flesta 17 år gamla. Barnen kommer från olika bergsbyar i Himalaya.  Barnen blir lämnade på elevhemmet för att de ska få gå i skolan men för många är det också en räddning från den extrema fattigdomen familjen lever i. Elevhemmet saknar resurser, och därför måste föräldrarna betala en avgift för att barnen ska få bo där och gå i skolanm men det finns barn vars föräldrar inte kan bekosta avgiften själva och det är de barnen som får fadderhjälp.  

 

Varje fadder tilldelas ett barn att följa. Skickar man extra gåvor, brev, bilder, o.s.v. så går de direkt till barnet eller till det du önskar. Minst en gång per år skickar vi information och bilder på barnet som man är fadder till, så att man kan följa barnets utveckling.

 

Barnen i Indien behöver hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

TIJUANA Mexiko Casa Hogar Belen

  Mexico (orthographic projection) Flag of Mexico  

Barnhemmet Belen (Bethlehem) finns i en stad som ligger i Tijuana-Mexiko alldeles intill gränsen till USA. Barnhemmet startades av Antonia Barajas som har som livsupgift att hjälpa nödsatta barn. Under många år fick Antonia hjälp av den numera avliden svensk missionären Britta M. Boie-Hansen och som också startade fadderverksamheten för att hjälpa Antonia att driva barnhemmet. Barnhemmet drivs idag med hjälp från olika kyrkor, vänner och faddrar från Sverige. Fadderavgiften går till barnhemmet för att hjälpa dem att fortsätta driva det. På barnhemmet bor ca 80 barn idag. De flesta är föräldralösa eller övergivna. I allmänhet har de inga andra släktningar heller. Några vistas på barnhemmet medan deras mamma eller pappa sitter i fängelse. Mexiko är ett land där fattigdomen och kriminaliteten går hand i hand, och Tijuana känner verkligen av detat. Arbetslösheten är stor, och att få tag i ett arbete är svårt. Detta gör att många människor flyttar omkring, då de tror att det är bättre på nästa ställe. Barnen kommer i kläm och sätts ofta inte i skola, då det krävs att de har skoluniformer, köper in skolmaterial m.m.

 

Barnhemmets föreståndare heter Antonia Mendoza och det är hon som startade barnhemmet på 70 talet. Antonia är en fantastisk kvinna, en ensamstående kvinna med 3 barn som blev övergiven av sin man men som gav aldrig upp. Hennes ena son blev gravt handikappad under en operation då en tumör bakom örat skulle avlägsnas. Han låg i många år i koma i en säng i hemmet, och man kunde inte kommunicera med honom. Den äldsta dottern blev mördad för flera år sedan men Antonia är ändå full av glädje och kärlek till alla barn och andra fattiga personer hon möter. Hon är en kärleksfull mamma till alla barn på barnhemmet och barnen kallar henne för "mamma Tonia".

 

 
 Barnhemmet har länge kämpat med ekonomin. Under 2015, efter ett kontrollbesök från myndigheterna, fick de en lång lista med saker som skulle åtgärdas på barnhemmet senast den 28 februari 2016, annars kunde de inte fortsätta med verksamheten. Problemet var att de inte hade de ekonomiska resurserna för att kunna ordna allt som krävdes. Det handlade om ganska mycket pengar för att kunna ordna allt. Allt som myndigheterna hade ställt som krav gick inte att ordna i tid, då det inte fanns pengar. De skrev till alla de kände, organisationer, kyrkor, osv., men pengarna som de fick räckte in till, så det enda de kunde göra var att be om en chans till medan de försökte att på alla sätt hitta en lösning. De fick till slutet av april månad 2016 på sig. Tack vare ett arv som en fadder hade testamenterat till arbetet med barnen, fick de den hjälp de behövde och blev räddade. I stora delar av Latinamerika har fattigdomen minskat på senare år, men i Mexiko är situationen den motsatta, och med det ökar också kriminaliteten, barnprostitution m.m. Barnhemmet behövs, eftersom det är så många barn som bor på gatorna och blir utnyttjade som sexslavar. Det är inte ovanligt att barn försvinner och dyker upp några år senare för att de lyckats fly eller för att de inte duger längre. De kommer ut helt trasiga som människor.

 

Hjälp barhemmet Casa Hogar Belen att fortsätta att vara en trygg plats för de barn som inte har föräldrar som kan ta hand om dem. Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

HUANCAYO Peru Comedor Betania

  Peru (orthographic projection) Flag of Peru  

Socialarbetet i Huancayo startade för många år sedan av missionärerna Per och Brita Anderås. År 1973 grundade Per och Brita barnmatsalen BETANIA. När de varit ca 30 år i Huancayo försökte gerillan att komma åt paret Anderås. Barnmatsalen gick igenom en mycket svår tid, men Edita Torres, som hade varit parets högra hand, tog över ledningen av hjälparbetet med hjälp av sin syster Maria. Efter att Edita dog  i en bilolycka, år 2008, fortsatte hennes syster Hilda Torres med hjälparbetet. Hilda hade gått sida vid sida med Per och Brita sedan hon var liten och lärt sig arbetet från grunden. Som änkeman flyttade Per till Sverige men återvände flera gånger till Peru, det land han älskar. Numera bor han i Sverige med sin nuvarande fru Mary.  Idag sköts hjälparbetet av Hilda Torres Suarez, som också är fadderansvarig.

 

 
Med hjälp från faddrarna så har matsalen varit en trygg och välsignad plats för hundratals barn. På Matsalen Betania får barnen mat, medicin, utbildning och olika typer av hjälp beroende på barnens behov. Barnens mödrar turas om att laga maten efter ett schema. Bespisningen fyller en mycket viktig funktion, då det för en del barn är det enda riktiga mål mat de får under dagen. Varje fredag så bakar de större barnen med hjälp av de vuxna bröd som barnen får tar med sig hem för att dela med sina föräldrar och syskon.

 

 
Matsalen Betania har en mycket viktig funktion för de fattiga barnen i Huancayo, liksom för deras familj. Det handlar inte om att bara om att ge dem mat. Det handlar också om att undervisa familjerna och hjälpa dem att ta sig ut från den onda cirkeln av fattigdom de lever i.

 

Fadderavgiften går till att kunna driva matsalen. Varje fadder stödjer ett barn, eller om man så vill, flera barn. Minst en gång per år skickar vi information och bilder på barnet som man är fadder till, så att man kan följa barnets utveckling. Skickar man extra gåvor, brev, bilder, o.s.v. så går de direkt till barnet eller till det man önskar.   

 

Hjälp barnen i Huancayo! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

ASUNCION Paraguay Barncenter Mbayue

 
 Paraguay (orthographic projection) Flag of Paraguay  

Barncentret Mbayué finns i ett mycket fattigt område som heter Limpio, nära Paraguays huvudstad Asuncion.

Det sociala arbetet bland fattiga barn och familjer startades av missionärerna Bengt och Laura Axell, men då jobbade man mest med att hjälpa barnen i deras hem.  År 2008, blev missionären Bengt Axell sjuk och flyttade med sin fru tillbaka till Danmark då tog dottern Tirsa Axell ansvaret över det sociala arbetet. Tirsa är utbildad journalist och civilekonom och har sedan barnsben följt hennes föräldrar och hjälpt i det sociala arbetet.  

Barncentret Mbayué byggdes år 2010 i ett mycket fattigt område nära Paraguays huvudstad Asuncion. Det sociala arbetet bland fattiga barn och familjer startades många år tidigare i Asuncion, men då jobbade man mest med att hjälpa barnen i deras hem. Men med finansieringshjälp från olika personer fick vi möjlighet att bygga barncentret Mbayué för att kunna erbjuda barnen mycket mera än vad vi kunde tidigare.

 
Idag får cirka 100 barn från mycket fattiga familjer näringsrik mat, stöd med läxor och studier, hälsokontroller och medicin. Vi försöker tillgodose barnens behov så gott vi kan, med de resurser vi har. På barncentret satsar man mycket på att lära barnen att skapa saker som kan hjälpa dem i deras vardag och framtid.  Barncentret har också gett oss möjlighet att ha en bättre översikt över hur barnen mår och kan då hjälpa dem med det de behöver mest, om det så är kläder, medicin, läkarvård, tandvård, operationer eller annan omsorg. Vårt arbete drivs idag med hjälp av faddrarnas bidrag och gåvor.

För att barnen ska få vara med i verksamheten så måste föräldrarna lova att skicka barnen till skolan och de får inte "jobba" som tiggare eller med något annat som inte är lämpligt för deras ålder för vi barn/tonåringar upp till 18 år gamla i verksamheten.

 
I några fall när vi ser att det finns ungdomar som verkligen vill fortsätta med en hög utbildning och inte har möjligheten att bekosta det själv så försöker vi med faddrarnas hjälp att fortsätta stödja dem i det de behöver.

Fadderbidraget går till det som nämndes ovan. Skickar man extra gåvor så går de direkt till barnet eller till det man önskar. Minst en gång per år skickar vi information om och bilder på barnet som man är fadder till, så att man kan följa barnets utveckling.

 

Vi behöver din hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com

BANGKOK Thailand The Duang Prateep Foundation

  Flag of Thailand LocationThailand

Organisationen som ligger bakom arbetet på plats heter The Duang Prateep Foundation (DPF). De har funnits i många år och arbetar i slumområdena i och omkring Bangkok, där de gör stor nytta. De bedriver bl.a. skolor, de har ett särskilt utbildningsprogram för hörselskadade och barn med speciella behov, de bedriver kampanjer mot drogmissbruk, och de anordnar aktiviteter för ungdomar och uppmuntrar dem till en god anda och positiva attityder. Detta kanske inte verkar vara tillräckligt, men då ska man veta att i Bangkoks slum är det vanligt att barn prostituerar sig för att hjälpa till med familjens försörjning eller att föräldrarna överger sina barn p.g.a. fattigdom och hopplöshet. Arbetslösheten är också stor.

 

DPF:s grundare heter Prateep Ungsongtham Hata. Hon var en gång en fattig barnarbetare som knackade rost på båtarna i Bangkoks hamn på dagarna. Genom att hennes mamma arbetade hårt för att få ihop till Prateeps kvällsskola har hon lyckats ta sig upp och vill nu hjälpa de fattigaste barnen till en bättre framtid. Sedan 1988 har Stiftelsen Barnmission i U-land (BMU) arbetat med henne, och från augusti månad 2015 tog Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn över fadderverksamheten för att fortsätta arbetet med att ge barnen skolgång genom att skaffa faddrar. Barnen börjar förskolan redan från 3-årsåldern. Skolan byggdes av Barnmission i U-land och SIDA, gemensamt. När barnen blir äldre går en del över till en annan skola som ligger i närheten, men hjälpen till dessa barn fortsätter att administreras via skolan i området. Prateep Ungsongtham Hata har år 2004 blivit tilldelad det ärofulla priset The World's Children's Prize, i svensk folkmun kallat Barnens Nobelpris, för sin 35-åriga kamp för att ge de fattigaste barnen skolgång. Hon mottog priset ur drottning Silvias hand på Gripsholms slott i Mariefred. Hon är också invald i den thailändska senaten sedan några år.

Vi behöver din hjälp! Om du önskar mera information eller om du vill bli fadder kontakta oss på telefon 0392-10466 eller mejla oss till mittfadderbarn@hotmail.com