Svar de vanligaste frågorna

1. Hur blir man fadder?

Det är enkelt att bli fadder. Fyll bara i dina uppgifter i kontaktformuläret som finns under KONTAKTA OSS och skriv att du vill bli fadder, så kontaktar vi dig. Du kan också ringa till Mitt Fadderbarn på telefon 0392-10466 eller mejla till info@mittfadderbarn.se. Du kan välja vilket land du vill blir fadder i, ungefär hur gammalt barnet ska vara och om du vill stödja en flicka eller en pojke. Om du inte gör några val väljer Mitt Fadderbarn ut ett barn som just nu väntar på att få en fadder.

2. Hur mycket kostar det att vara fadder?

Du väljer själv hur mycket du vill bidra med varje månad, men vi ser gärna att det minimibeloppet man bidrar är 100 kronor och då blir man projektfadder och 200 kronor om man väljer att bli fadder till ett barn. Att ge mer än minimibeloppet varje månad gör det möjligt att genomföra fler projekt och förbättringar till glädje för både ditt fadderbarn och för alla andra barn som bor i området.

3. Hur hjälper man barnen?

Fadderhjälpen hjälper alltid det enskilda barnet. Summan man bidrar med går till att täcka kostnader för mat, kläder, skolmaterial, läkar-och tandläkarkostnader m.m. Ditt bidrag främjar barnets hälsa och näringstillstånd. Det skapar goda förutsättningar för skolgång och en bättre framtid för barnet.

4. Hur skickar jag bidraget till mitt fadderbarn?

Du som är fadder till ett barn kan välja mellan att betala fadderbidrag och extra gåvor till ditt fadderbarn via inbetalningskort eller internetbank till plusgiro 900476-3 eller bankgiro 900-4763. Det går också bra att använda Swish 123-019 01 16.

5.Kan jag ge en födelsedagspresent eller julklapp till mitt fadderbarn?

Ja, det kan du! Många faddrar väljer att ge en extragåva till sitt fadderbarn födelsedagen eller vid jul. Extragåvor betyder mycket för fadderbarnet och familjen. Det kan till exempel bekosta nya kläder till fadderbarnet eller något som alla i familjen har glädje av. Skicka pengarna god tid innan t. ex. jul och barnets födelsedag, helst 3 månader innan.

6.Kan jag ge en enstaka gåva till Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn?

Ja! Det går att ge en enstaka gåva till våra insamlingar genom att betala till plusgirokonto 900476-3. Märk betalningen ”till Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn” och gåvan kommer att användas till olika projekt och till där den behövs som mest. Du kan också skicka gåvan till en specifik mission: märker du betalningen "till (missionens namn)".

7. Hur länge ska jag hjälpa?

Fadderhjälp är inte tidsbunden; man hjälper så länge man vill. Normalt är du fadder till dess att fadderbarnet kommit upp i 20-årsåldern. Det varierar något mellan olika länder, och en del barn behöver mer stöd än andra. En del fadderbarn börjar till exempel skolan senare och behöver därför stöd längre. När ditt fadderbarn blivit äldre får du information om barnets planer för framtiden. Om ett fadderbarn flyttar från samhället vi stödjer eller inte deltar i någon undervisning eller annan verksamhet kan vi tvingas att avbryta fadderskapet. Du som fadder får i så fall besked av oss och ett erbjudande om att fortsätta ge stöd till ett annat barn. Ett av målen för alla fadderbarn är att de ska kunna försörja sig som vuxna. Därför är de sista åren av fadderskapet väldigt viktiga och spelar stor roll för barnets steg ut i vuxenvärlden.

8. Hur får jag information om barnet?

När du blir fadder får du en bild av fadderbarnet, barnets personuppgifter samt en adress för brevväxling. Inom några dagar från att du har anmält ditt intresse får du ett presentationsbrev av barnet. Två gånger per år får du brev med information om barnets utveckling. Minst en gång per år får du ett nytt fotografi på barnet.

9. Vilken information får jag från Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn?

Vi skickar 3 gånger per år ett rundbrev med information, och en gång per år ger vi ut en tidning som skickas till alla faddrar.

10. Hur håller jag kontakt med fadderbarnet?

Om du vill kan du brevväxla med ditt fadderbarn. Ett kort eller ett kort brev till barnets födelsedag eller vid jul gläder säkert. Fadderskapet förpliktar dig dock inte att brevväxla med ditt fadderbarn. Bara kunskapen om att barnet har en vän någonstans långt borta betyder väldigt mycket för honom eller henne. Om du skriver till ditt fadderbarn får du alltid ett svar, men det kan ta tid eftersom breven vanligtvis ska översättas och postgången i många länder är långsam.

11. Vilken adress ska jag skriva till?

Fadderbarnets adress finns i brevet du får av oss. Om du har tappat bort adressen kan du kontakta oss på info@mittfadderbarn.se. Adressen går till landskontoret för fadderhjälpen i landet och är alltså inte barnets hemadress.

12. Kan vi dela avgiften för ett fadderbarn?

Det går bra att vara flera som delar på ett fadderskap. Ni anger då bara allas namn samt en kontaktperson som ansvarar för kontakten med fadderbarnet.

13.Hur väljer man vilka barn som ska få hjälp?

I de områden där fadderprojekten startas är en mycket stor del av familjerna i behov av stöd. Eftersom behoven ser olika ut på olika platser sätter varje mission upp kriterier för vilka familjer som kan delta. Dessa kriterier ser till barnens levnadsvillkor, hälsa och även till föräldrarnas möjlighet att försörja familjen. De familjer som uppfyller kriterierna väljer själva och för det mesta ber de själva om de vill ha fadderhjälp och ber för det mesta själva om att få det för att de behöver det. Det är sedan barn ur dessa familjer som får en fadder.

14. Vad händer om jag måste avbryta fadderskapet?

Om du till exempel på grund av din ekonomiska situation är tvungen att avsluta ditt fadderskap så kontaktar du oss på mejl info@mittfadderbarn.se eller på telefon 0392-10466. Så länge vi inte har fått din anmälan utgår vi ifrån att du fortfarande är fadder, men efter 12 månaders utebliven betalning antar vi att du inte kan fortsätta fadderskapet. I så fall söker vi en ny fadder till barnet.

15. Kan jag träffa barnet?

Ja, det kan du. Om du gör en privat resa till ditt fadderbarns hemland och vill besöka ditt fadderbarn ber vi dig kontakta oss minst tre månader före din avresa.