Gunnar och IngaI början av april månad, år 1960, en danska/svensk missionärspar Gunnar och Inger Axell med deras 4 barn ankom till ön Apipé Grande i Argentina. De hade en stor dröm och det var att ge föräldralösa och utsatta barn ett hem med kärlek och omsorg. I början var det mycket enkelt och primitivt, men det byggdes ett par hus med halmtak för barnen och medarbetarna med deras familjer bodde i ett gammalt trähus som fanns på plats. Snabbt började de odla olika typer av grönsaker och frukter, köpte några djur så att de kunde bli självförsörjande. Men visionen var stor och resurserna små, så de behövde en person i Sverige som kunde ta hand om de som ville stödja barnhemmet och förmedla de ekonomiska resurserna samt vara länken mellan faddrarna och barnhemmet, som kunde ge löpande information om arbetet. Då bildades Stiftelsen Barnmissionen i Sydamerika under ledningen av Maj-Lis Tingsén som gjorde ett fantastiskt jobb. Med åren växte organisationen och spred sig över världen och bytte namn till Barnmission i U-land.

Åren gick, tusentals barn i olika länder fick livsnödvändig hjälp från faddrarna förmedlat av Barnmission i U-land, men pensionsåldern sprang ikapp ledningen för Barnmission i U-land som företrädes av Maj-Lis Tingséns dotter Marita Huzelius sedan år 1988, var det dags att hitta en lämplig efterträdare. 2014 bildades Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn, som tog över fadderverksamheten och Barnmission i U-land kunde avsluta sitt arbete.

Vårt mål idag är att genom fadderhjälpen ge många barn och ungdomar en chans att bryta sig loss från den onda cirkeln av fattigdom och övervinna den verklighet de föddes i. Det är otrolig många barn i världen som fortfarande barn går hungriga, som inte vågar drömma om något bättre för att det smärtar, som är rädda för att bli offer för all typ av våld, som måste tigga eller arbeta för att hjälpa med familjens försörjning och som kämpar varenda dag för att överleva. Det är dem vi vill få loss från fattigdomens grepp och ge dem att utbilda sig och klara sig själva i livet.