Men visionen var stor och resurserna små, så de behövde en person i Sverige som kunde ta hand om de som ville stödja barnhemmet och förmedla de ekonomiska resurserna till barnhemmet i Argentina. En person som kunde vara länken mellan faddrarna och barnhemmet, som kunde ge löpande information till faddrarna om varje barn. På det sättet bildades Stiftelsen Barnmissionen i Sydamerika under ledningen av Maj-Lis Tingsén. De gjorde ett fantastiskt jobb och eftersom organisationen växte och spred sig över världen och utanför den sydamerikanska kontinenten så bytte de namn till Barnmission i U-land.

Många år har gått och tusentals barn
i olika länder har fått livsnödvändig hjälp från faddrarna förmedlat av Barnmission i U-land och det finns fortfarande barn som behöver stöd och hjälp. Men pensionsåldern sprang ikapp ledningen för Barnmission i U-land, som har företrätts av Maj-Lis Tingséns dotter Marita Huzelius sedan år 1988 och det blev dags att hitta en lämplig efterträdare. Då bildades Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn, som tog över fadderverksamheten och Barnmission i U-land kunde avsluta sitt arbete.

Vårt mål är att ge fattiga barn möjligheten till utbilning och hjälpa barn vars föräldrar inte kan förse deras grundläggande behov. Barn som hamnar på gatorna utan att veta om de har mat nästa gång de blir hungriga, barn utan drömmar för de vågar inte att drömma, barn som är rädda för att de är lätta offer för all typ av våld, barn som måste tigga för att försörja sina familjer, barn som försöker överleva varje dag, det är de barnen som behöver din och vår hjälp, det är dessa barn vi måste försöka få loss från den onda cirkeln av fattigdom och genom fadderhjälpen ge dem en chans att övervinna den verklighet de föddes i.
Många barn och ungdomar som kan få ett framgångsrikt liv tack vare din hjälp.