Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Ordspråksboken 19:17

Tack fadderhjälpen...

Arjel, en ung man som idag briljerar och överträffar både våra och sina egna förväntningar. Läs mer

Tack fadderhjälpen...

Marcelo kan äntligen prata utan att bli mobbad. Han föddes med kort tungband vilket påverkade hans tal.Läs mer

Tack fadderhjälpen...

Under uppbygnad.Läs mer